Home

Welkom op de website van Deliège Design.

Wij zijn gespecialiseerd in het borduren van textiel.

 

Bent u op zoek naar een leuk kado voor een geboorte, verjaardag of andere gelegenheid?

Wat moeten we oma of opa geven voor de verjaardag?

 

Denk dan eens aan een geschenk met een persoonlijk tintje.

Wij kunnen u daarin voorzien, met textielborduring.

Heel veel is mogelijk van handdoeken met naam tot T-Shirts met logo’s.

 

Tevens kunnen we bedrijven, verenigingen en particulieren voorzien van kleding,

met logo's en/of sponsornamen. Ook kleine aantallen mogelijk.

 

Ook het zelf aanleveren van textiel behoort tot de mogelijkheden.

Echter kunnen wij dan niet garanderen dat uw textiel voldoet aan de eisen.

 

Enkele voorbeelden

DISCLAIMER:

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

 

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Gegevens, kleuren en modellen mbt producten welke ons door fabrikanten cq leveranciers zijn verstrekt worden in goed vertrouwen door gegeven, maar hieraan kunnen geen rechten of plichten worden ontleend.

 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.